BejelentésLélekGémes
Az élet csodája mindannyiunk számára ajándék

MENÜ
Szabadnak lenni, az igazi szabadság

Kedves Olvasóim!

Összeszedtem magam, és egy megújult oldallal várok mindenkit szeretettel, ahol minden itteni írást is megtalálhattok:


LélekGémes

(www.lelekgemes.com)

 

"Fönt a hegyekben, ahol éltünk, mókust fogott egyszer egy szénégető. Ketrecet is csinált hozzá, faketrecet. Úgy hozta el nekem. Kicsi voltam még akkor, nem tudtam, mit jelent a ketrec. Nagyapám mondotta meg, aki juhász volt a legelőkön. A ketrec, mondotta, elzárja a teremtényt az Istentől. Elzárja tőle az életet. A napot, a szelet, a fákat, az egész világot. Aki ketrecben él, az olyan, mintha nem is élne. Vagy még rosszabb annál. A ketrec az ördög találmánya, mondotta nagyapám. És én kiengedtem a mókust még azon a napon, amelyen a szénégető hozta."
Wass Albert

"A szabadság értelmezései (Wikipédia):

* A szabadság általában idegen erőtől való függetlenséget jelent. Ily értelemben lehet fizikai szabadság, vagyis lehetőség (képesség) valamit tenni vagy nem tenni. A fizikai szabadságot erőszak („vis”) vagy erőhatalom („vis major”) zárhatja ki.

* Személyes szabadság a szabad mozgás, a test szabad használata, mely büntetőjogi védelem alatt áll, és csak a törvényben meghatározott esetekben és formák között szorítható meg (személyi szabadság korlátozása). A személyi szabadság el nem ismerésen és intézményesítésén alapult az ókori rabszolgaság, a rabszolgatartó gazdasági rendszer, a középkorban a jobbágyok földhöz kötöttsége.

* Az erkölcsi szabadság az ember akaratelhatározási szabadságát jelenti, ebben a formában az akarat és akaratszabadság szinonimája. Az akaratszabadságot általában csak az embernél lehet értelmezni, míg az emberen kívül eső természetet kötöttnek vagy nem szabadnak tekintik, mivel a szükségszerűség jellegével bíró természeti okság törvényének feltétlen uralma alatt áll.

* A jogi értelemben vett szabadság kiterjed mindarra, amit a jog szerint tenni lehet.

* Költői vagy szélesebb értelemben alkotói szabadság

Belső szabadság (Wikipédia)

A filozófiában a szabadság értelmezése általában a szabad akarattal egyezik. A francia filozófus, Jean-Jacques Rousseau jelentette ki, hogy a szabadság az ember alapvető jellemzője: „Az ember szabadnak született, de mindenütt láncokat visel.”

A libertárius filozófusok értelmezése szerint minden ember mindenkor szabad – ahogyan Jean-Paul Sartre fogalmazott: az emberek szabadságra vannak kárhoztatva. Eszerint mindenkinek lehetősége van döntést hozni és cselekedni – egy külső hatalom csak a cselekvést tudja megtorolni, de nem tudja megelőzni. Ezzel ellentétben a determinista filozófusok szerint a jövőt elkerülhetetlenül befolyásolja a múlt és a szabadság ennek megfelelően csak illúzió."
A "SZABADSÁG", mint fogalom az ember életében többnyire akkor bukkan fel, amikor történelemből a szabadságharcokról tanultunk. A "SZABADSÁG"-ot a történelemhez kötjük leginkább, és utána már alig alig foglalkozunk azzal, hogy vajon mit is jelent ez a fogalom valójában.

Akadnak persze olyanok is, akik valamilyen illegális dolgot tettek, ami miatt valamennyi időre elzárják őket a közösségtől, börtönbe kerülnek. Náluk máris a szabadság egy másfajta megközelítése a jellemző.

De vajon mit is jelent a SZABADSÁG egy átlag ember számára? Vajon hányan gondolkodnak el azon, mit is jelent számukra a SZABADSÁG-uk?

A napokban döbbentem rá én is, hogy azt sem tudtam egészen idáig, valójában mit is jelent számomra a szabadságom. Még soha nem jutott az eszembe, hogy megfogalmazzam mindezt.

"és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket" (Jézus)

Ezt az idézetet szerintem már mindenki hallotta. Nagyon szépen hangzik, mindenkit az igazság keresésére sarkall, hogy végre szabadok lehessünk. Erre mi elindulunk az igazság keresésére, hogy elérjük a szabadságot, azt a szabadságot, amiről azt sem tudjuk valójában mit is jelent.

A szabadság sokak számára azt jelentheti, hogy "az csinálok, amit csak akarok". Ebből számomra a tudatosság hiányzik. Óriási a különbség az "azt csinálom, amit csak akarok" és az "azt csinálom, amit akarok" között.

Akkor vajon mit is jelent az életünkben a szabadság? Akkor vajon miért is olyan fontos számunkra, hogy szabadok legyünk, hogy szabadnak érezhessük magunkat.

A szabadság számomra a választás, a döntés szabadságát jelenti. Elsőre borzasztóan ijesztőnek tűnik az a hatalmas szabadság, amely választásainkban a rendelkezésünkre áll.

Amikor szabad vagyok, akkor az alternatívák közül ÉN választok, és mivel ÉN választok így Én vállalom a felelősséget is a döntéseimért. Ez a felelősségvállalás elég ijesztő. Ekkor már csak a magam felelőssége a tapasztalatom. Már nincs semmi, és senki, akit okolni lehetne a életünk történéseiért.

Választani, dönteni felelősséggel pedig csak önmagunk megismerésével lehetséges. Tehát szabad is csak önmagam megismerésével lehetek. Megismerni igaz önvalómat, megismerni az igazságot, maga a szabadulás. Szabadulás a körülmények ketrecéből.

A szabadság számomra egy olyan állapot, amikor csakis saját magamra hagyatkozva hozom meg a döntéseimet úgy, hogy tisztában vagyok a felelősségemmel, mind a múltamat, mind a jelenemet, mind pedig a jövőmet illetően.

A körülmények görcsös megváltoztatásán munkálkodóknak figyelmét hívnám fel a következőkre, hogy amikor a lelkünkben szabadok vagyunk, akkor már mindenhol szabadok vagyunk. A változást először magunkban kell megteremtenünk. Nem a körülményeinket kell irányítanunk, hanem önmagunkat megismernünk.

Szabadnak lenni annyi, mint szárnyalni. Lehetetlent nem ismerve szárnyalni határok nélkül, a kalitka helyett a kék eget választani. Olyanok vagyunk sokáig, akár egy kalitkába zárt madár, ahol a kalitka ajtaja nyitva áll. Bármikor kiröppenhetünk a végtelenbe, megismerve ezáltal a világ egy jóval nagyobb szeletét.

Mindig dönthetünk másképp. Mindig van számos út, amelyet választhatunk. Mindig határtalan lehetőségek állnak a rendelkezésünkre. Mindig van választási lehetőségünk. Mindent elérhetünk, amit csak akarunk.

"A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a kis emberek dobálóznak, mert számukra könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra. A lehetetlen nem tény. Hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás. Hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik."
Muhammad Ali

"Nincs azzal semmi baj, ha az embert a szorítóban vagy azon kívül padlóra küldik. A baj ott kezdődik, ha ott is marad."
Muhammad Ali

“Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz fogj hozzá! A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik.”
Goethe

"Olyan erős lett a keleti szél, hogy az arcán érezte. (...) Megirigyelte a szél szabadságát, és rádöbbent, hogy a szabadságot ő is megszerezheti magának. Ennek nincs semmi akadálya, csupán ő maga."
Paulo Coelho

"Meg kellett tennem olyan dolgokat, amiket egyébként nem tettem volna meg és amiket soha többet nem fogok megtenni, el kellett viselnem sok sebet a testemen és a lelkemen, és meg kellett bántanom másokat, akiktől később bocsánatot kértem - amikor ráébredtem, hogy bármit megtehetek, csak azt nem, hogy kényszerítsem a másikat arra, hogy kövessen az őrültségemben, kielégíthetetlen életszomjamban."
Paulo Coelho

"Az embert bizonyos körülmények között rá lehet venni arra, hogy lemondjon annak a végrehajtásáról, amit akar. De hogy hagyja előírni magának azt, amit tennie kell, vagyis hogy akarja azt, amit nem ő, hanem másvalaki tart helyesnek, erre csak úgy lehet rávenni, ha nem tekinti magát szabadnak."
Rudolf Steiner

"Szabad lény az, aki akarhatja azt, amit ő maga helyesnek tart. Aki mást tesz, mint amit akar, azt olyan motívumok késztetik cselekvésre, amelyek nem tőle származnak. Az ilyen ember nem szabadon cselekszik. - Tetszésünk szerint akarni azt, amit helyesnek vagy nem helyesnek tartunk tehát azt jelentené, hogy tetszésünk szerint lehetünk szabadok vagy nem szabadok. Ez természetesen éppolyan képtelenség, mint ha a szabadságot abban a képességben látnánk, hogy megtehetjük azt, amit akarnunk kell."
Rudolf Steiner

"A cselekvés iránti szeretetben élni és a másik akaratát megértve őt élni hagyni, ez a szabad ember alapelve."
Rudolf Steiner

"A természet az emberből csak természeti lényt formál; a társadalom törvények szerint cselekvő lényt; szabad lényt csak ő maga formálhat magából."
Rudolf Steiner

"A sirály az öböl partja fölött szállt, amikor megpillantott egy egeret. Leszállt az égből, és megkérdezte a rágcsálót:
- Hol vannak a szárnyaid?
Minden állatnak megvan a maga nyelve, és az egér nem értette, hogy mit beszél a madár. De az feltűnt neki, hogy van rajta két nagy, furcsa valami, ami a testéből nő ki. ,,Biztosan beteg szegény" - gondolta az egér. A sirály észrevette, hogy az egér a szárnyait bámulja, és azt mondta:
- Szegénykém. Megtámadtak a szörnyek, megsüketítettek és ellopták a szárnyadat. Megrendülten a csőrébe vette a kis állatot, és elvitte egy sétarepülésre az egekbe. ,,Biztosan hiányzott már neki, hadd élvezze egy kicsit" - gondolta, miközben repült vele. Azután óvatosan visszatette a földre. Az egér hónapokig mélységesen boldogtalan volt, hiszen megismerte a magasságot, és egy óriási, gyönyörű világ látványa tárult elé. De ahogy telt-múlt az idő, újra hozzászokott saját kis egérlétéhez, és azt gondolta, hogy a csoda, amit átélt, nem volt több egy szép álomnál."
Paulo Coelho

"Neked nincs mit vesztened. A legtöbben azért nem engedhetik meg maguknak, hogy szabadon szeressenek, mert túl sok minden, múlt és jövő forog kockán. De neked csak a jelen van."
Paulo Coelho

Neked vajon mit jelent a szabadság, mit jelent szabadnak lenni?
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!